Velkommen til vår nye hjemmeside


Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening (BOSFF) ble stiftet 27.10.1937 og er i dag en svært aktiv fiskerforening. Dreggefiske og fiskekonkurranser i Mjøsa, elvefiske i Brumunda, kultivering og ungdomsarbeid. Vi har en del arrangementer med stand i Brumunddal og deltagelse under Åstdalsdagen, sosiale sammenkomster som St. Hansfest og rakfisklag på Fiskerly, samt fisketurer (sommer og vinter) for våre medlemmer.

BOSFF var den første rene sportsfiskerforening som ble etablert i Ringsaker.

BOSFF forvalter i dag Brumunda i nært samarbeid med grunneierlaget. Foreningen står for fiskekortsalget med lokale salgssteder i Brumunddal i tillegg til salg på Inatur, både på nett og SMS.

Vi har 3 oppsynsmenn som besøker elva jevnlig i sesongen.

Vi håper at alle får stor glede av vår nye webside da vi etter beste evne vil oppdatere den med nyheter og annen info.