Styret

Styret i Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening har i 2016/2017 denne sammensetningen:


Leder:
Per Ingvaldsen

Nestleder:
Trond Bjørnstad

Sekretær:
Tormod Høisveen

Kasserer:
Jan Johansen

Ungdomsleder:
Erland Ryen

Styremedlemmer:
Leif Martinsen
Sindre Tollan
Kristian Aaseth


Varamedlemmer:
Frank Pedersen
Vidar Bakken
Glenn Skutbergsveen