Foreningen


Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening (BOSFF) ble stiftet 27.10.1937 og er i dag en svært aktiv fiskerforening. Dreggefiske og fiskekonkurranser i Mjøsa, elvefiske i Brumunda, kultivering og ungdomsarbeid. Vi har en del arrangementer med stand i Brumunddal og deltagelse under Åstdalsdagen, sosiale sammenkomster som St. Hansfest og rakfisklag på Fiskerly, samt fisketurer (sommer og vinter) for våre medlemmer.

Vår foreningshytte Fiskerly ligger i Strandvegen ved Mjøsa litt nord for Langodden.

BOSFF var den første rene sportsfiskerforening som ble etablert i Ringsaker.

BOSFF forvalter i dag Brumunda i nært samarbeid med grunneierlaget. Foreningen står for fiskekortsalget med lokale salgssteder i Brumunddal i tillegg til salg på Inatur, både på nett og SMS.

Vi har tre oppsynsmenn som besøker elva jevnlig i sesongen. Fra 2018 vil oppsynet bli forsterket med ytterlige to-tre mann.

Vi håper at alle får stor glede av vår webside da vi etter beste evne vil oppdatere den med nyheter og annen info.