Fiskekort for Brumunda Fiskekort for Brumunda

  06.05.2019 Kl.12:35
Av Jan Johansen
I sesongen 2019 vil vi ta i bruk en ny app (Angler ID) for kjøp av fiskekort i Brumunda. Det er enkelt, finn området du vil fiske på kartet, trykk på fiskekroken som dukker opp og kjøp kort.  Her er det kun døgnkort. Dette blir et prøveår så får vi evaluere når sesongen er over. Når salgsrapporter/fangstrapporter er skrevet ut ser vi om dette er noe å satse videre på. Skitt fiske!

Salg av fiskekort vil fortsette som før både på Inatur.no og SMS (FISKEKORT AMD10 til 2377), Ferie og Fritid og Trofemontasje /v Knut Bakken 

Vis alle nyheter