PundingklubbenEn "punding" er i mjøsfiskesammenheng en magisk grense for storfisk. Uttrykket "punding" stammer fra den gamle måleenheten bismerpund. 1 bismerpund = 5,9808 kg.
 
 
For å bli medlem i pundingklubben må et BOSFF medlem ha fått en ørret på over 6kg, så enkelt.... så vanskelig.
Er du medlem og har fått punding, trenger vi et bilde, vekt og lengde. Du får da tildelt et velfortjent pundingmerke.
PS! Du får kun et pundingmerke, selv om du får flere pundinger.