Dugnader


Hver vår har vi dugnader både på Fiskerly og i Fossum settefiskanlegg. BOSFF's medlemmer som gjør en innsats på disse dugnadene vil bli å anse som "aktive" medlemmer og vil få en skikkelig rabatt ved leie av Fiskerly.
 
Medlemmer som deltar på dugnaden vil også få mulighet til å kjøpe fiskekort i Brumunda til halv pris.

HUSK Å SETTE DEG OPP PÅ LISTE NÅR DU MØTER OPP!

ÅRETS DUGNAD 2018 LØRDAG DEN 5. MAI 


Møt opp med arbeidslyst og godt humør på Fiskerly kl. 09.00 

BOSFF varter opp med pizza og drikke når vi blir sultne...

Hjertelig velkommen til en sosial og hyggelig dag!