Dugnader


Hver vår har vi dugnader både på Fiskerly og i Fossum settefiskanlegg. BOSFF's medlemmer som gjør en innsats på disse dugnadene vil bli å anse som "aktive" medlemmer og vil få en skikkelig rabatt ved leie av Fiskerly.
 
Medlemmer som deltar på dugnaden vil også få mulighet til å kjøpe fiskekort i Brumunda til halv pris.

Dato for dugnader vil bli sendt til medlemmene samt lagt ut her.