Pilkekonkurranse


Se resultatliste under > Resultater > Pilkekonkurransen
BOSFF arrangerte pilkekonkurranse med start fra Fiskerly, lørdag 17.03. kl.09.00
DET ER UTARBEIDET EGET REGLEMENT FOR BOSFF's ISFISKEKONKURRANSER.

· Det er kun abbor som teller i konkurransen. Største ørret vil
  allikevel premieres.

· Det er kun totalvekt som teller.

· Hver fisker kan maks bruke en stikke/stang av gangen. Det er tillatt å
  bruke maksimalt to kroker(treble, singel, dobbel). Evt. balansepilk med
  eller uten opphenger.

· Fiske med rykkpilk er forbudt.

· Bruk av framkomstmiddel(bil, ski, skøyter, spark etc.) er forbudt.
  Dette ganske enkelt for å unngå forskjellsbehandling.

  Felles start fra Fiskerly kl.09.00

· Bruk av elektriske/elektroniske hjelpemidler er forbudt.

· Beste junior(under 18 år) premieres. Ut over dette er det felles
  premiering til 1/3 av de påmeldte(forutsatt fisk).

· Startkontingent kr. 100,-. Junior kr. 50,-.

  Påmelding mellom klokken 08.00 og 09.00

  Innveging innen kl.13.00

  Premiering umiddelbart etter at resultatene er sortert.


  HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN, FORHÅPENTLIGVIS, TRIVELIG DAG PÅ MJØSISEN!