K-Faktor

Lengde og vekt brukes til å regne ut fiskens kondisjon, også kalt K-faktor.
Legg fisken slik at halefinnen er spredd i tilnærmet naturlig stilling. Mål fra snutespiss til halefinnens bakkant i millimeter.
Vei fisken slik at du har vekten i gram, når du skal regne ut K-faktoren.

Fisk med en K-faktor som er:
  • < 0.8, er fisk i veldig dårlig hold.
  • 1 er "normal" størrelse på fisken.
  • > 1,2, er fisk som er i veldig godt hold.

Ørret med lav K-faktor, bør settes tilbake!

Robert Torps norgesrekord hadde rekordstore K-faktor 2.1


K-faktor regnes ut ved hjelp av denne faktoren: