Mjøsa Ørretfestival

Mjøsa Ørretfestival ble første gang arrangert i 1989. Den første konkurransen ble startet med et hagleskudd av Ole Nashoug fra ytterst på Hamar brygge. Arrangementet var et samarbeid mellom ”Operasjon Mjøsørret” og fiskeforeningene i nordlige del av Mjøsa.
Bakgrunnen for denne trollingkonkurransen var et ønske om fokus på de positive sidene ved Mjøsa som ressurs, og som kilde for fiske og annet friluftsliv. Det ble spesielt lagt vekt på å få med fiskeforeningene rundt Mjøsa.
”Operasjon Mjøsørret” ønsket at arrangementet skulle styrke kontakten mellom de forskjellige foreningene. Over tid håpet man at foreningene selv ville ta over arrangementet. Etter 1993 har foreningene selv stått for arrangementet.

Hver forening har ansvaret for å arrangere start og innveiing lokalt. Resultatene samordnes deretter, slik at startstedene konkurrerer med hverandre.
Ansvaret for å være hovedarrangør går på rundgang mellom foreningene. Hovedarrangør står for premieutdelingen.
Antall startende har variert fra rundt 200 til over 300 båter. Mengden ørret som fanges under en konkurranse har variert fra ca. 50 til 200.

Konkurransen er også et element i overvåkingen av ørretbestanden i Mjøsa.
Alle fiskere leverer fangstrapport med opplysninger om innsats(fisketid) og fangst etter konkurransen. Med data fra en lang årrekke vil man kunne se hvordan fiskebestanden utvikler seg.


Fisken på bildet ble tatt i Mjøsa Ørretfestival 1999. Vekta var på 9,76 kg. Det var nesten 300 deltakende båter. Dette var den største fisken tatt i Ørretfestivalen til da og rekorden sto helt til 2016 før den ble slått...

Info om årets konkurranse:
Konkurranseregler: