Mjøsa ØrretfestivalMjøsa Ørretfestival ble første gang arrangert i 1989. Arrangementet var et samarbeid mellom ”Operasjon Mjøsørret” og fiskeforeningene i nordlige del av Mjøsa. Etter 1993 har foreningene selv stått for arrangementet.

Bakgrunnen for denne trollingkonkurransen var et ønske om fokus på de positive sidene ved Mjøsa som ressurs, og som kilde for fiske og annet friluftsliv. Det ble spesielt lagt vekt på å få med fiskeforeningene rundt Mjøsa.
”Operasjon Mjøsørret” ønsket at arrangementet skulle styrke kontakten mellom de forskjellige foreningene. Over tid håpet man at foreningene selv ville ta over arrangementet.

Hver forening har ansvaret for å arrangere start og innveiing lokalt. Resultatene samordnes deretter, slik at startstedene konkurrerer med hverandre.
Ansvaret for å være hovedarrangør går på rundgang mellom foreningene. Hovedarrangør står for premieutdelingen.
Antall startende har variert fra rundt 200 til over 300 båter. Mengnden ørret som fanges under en konkurranse har variert fra ca. 50 til 200.

Konkurransen er også et element i overvåkingen av ørretbestanden i Mjøsa.
Alle fiskere leverer fangstrapport med opplysninger om innsats(fisketid) og fangst etter konkurransen. Med data fra en lang årrekke vil man kunne e hvordan fiskebestanden utvikler seg.