Fossum Settefiskanlegg

I Fossum settefiskanlegg har vi to dammer og vi har et lite hus hvor vi har flere kar som den nyklekkede yngelen går. I disse karene går yngelen i ett år. For å gjøre plass til nye årganger har vi dammene hvor ett-åringene settes ut hvor de kan få vokse seg store. I september blir fisken som skal settes ut tatt opp av dammen og finneklippet. Dette er en så stor jobb at det må mange til for å få jobben gjort.

Vi har ca. 20 mann som går i en turnus for å passe på gjennom hele året at yngelen har det rent og fint, at den spiser og trives. Innimellom har vi en del dødelighet. Da må all den døde yngelen plukkes ut. 
I Fossum må det hele tida holdes helt rent og fisken må fôres. Her blir det lagt ned mye jobb på dugnad for å få yngel tilbake til Brumunda eller vatna i Ringsakerfjellet.

Brumunda går i dag for å være en av Norges beste innlandselver...