Storfisk tatt i Furnesfjorden 17.mai Storfisk tatt i Furnesfjorden 17.mai

  21.05.2018 Kl.23:00
Av Erland Ryen

Det viste seg etter en lang og heftig kamp at en hannfisk på hele 93 cm hadde latt seg friste til hugg.
Fisken ble veid inn til solide 7,55 kilo.

Gratulerer til Johnny og Anne Elise med monsterfisk!                                                               Vis alle nyheter