Sosialt

Festkomite
Leder: Knut Bakken
           Espen Sølvsberg
           Steinar Bakke Moen

Foreningen arrangerer sommerfest og rakfisklag.
 

Turkomite

Leder: Tormod Høisveen
 
Som navnet sier er denne komitéens oppgave å jobbe for å arrangere turer for medlemmer med familie.
BOSFF er en sosial forening, og det arrangeres turer både vinter og vår.