SosialtFestkomite

Leder: Knut Bakken
           Espen Sølvsberg
           Steinar Bakke Moen

Komiteen arrangerer sommerfest og rakfisklag.
 


Turkomite

Leder: Tormod Høisveen
 
Som eneste mann i denne komitéen er det Tormod's oppgave å jobbe for å arrangere turer for medlemmer med familie.
BOSFF er en sosial forening. Det arrangeres turer både vinter og vår.