Innkalling til årsmøte 2018 Innkalling til årsmøte 2018

  11.02.2018 Kl.22:19
Av Jan Johansen

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Fiskerly tirsdag 06.03.2018 kl.1800

 

 

                                               Saksliste:

 

Kl.1805                               1.  Åpning v/ leder/Valg av ordstyrer samt to til å

                                      signere protokollen.

                                                2.  Årsberetning v/leder

                                                3.  Regnskap v/kasserer

                                                4.  Kontingent

                                                5.  Fossum Settefiskanlegg

Kaffe underveis                 6.  Klekkeri og Stamfiskanlegg

                                                7.  Fiskerly

                                                8.  Brumunda

                                                9.  Aktiviteter

                                              10. Innkomne forslag v/leder

                                              11. Valg v/ Valgkomitéen

                                              12. Årsmøtet avsluttes

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes leder Per Ingvaldsen, Minkholen 2, 2386 Brumunddal, e-post pingvald@bbnett.no, Tlf. 41436580 innen tirsdag 27. februar.

Frasigelser av verv sendes til Valgkomitéen v/Kjell Arne Slettum, Bureiservegen 2, 2384 Brumunddal, e-post kjelledy@hotmail.no, Tlf. 90161155 innen tirsdag 27. februar.

Etter årsmøtet vil det deles ut statuett til Årets Mjøsfisker og Årets Brumundafisker.

 

 

Velkommen til årsmøtet!

 

Brumunddal: 11.02.2018

 

 

Tormod Høisveen

Sekretær


Vis alle nyheter