Fiskekort Brumunda

Sesongkort og døgnkort fåes kjøpt hos Trofemontasje v/Knut Bakken tlf. 90664441

Sesongkort selges bare til innenbygdsboende (alle som bor i Ringsaker kommune) og medlemmer i Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening. Er du utenbygds og ønsker å kjøpe årskort for Brumunda, må du melde deg inn i BOSFF.

Det kan du gjøre ved å klikke på denne linken:

http://brumunddalomegnsportsfiskerfo.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

For å kjøpe sesongkort må det vises kvittert medlemskort som viser at medlemskontingent er betalt. (Gjelder alle medlemmer)

Døgnkort kan også kjøpes fra 1.mai, hos Intersport Kjell's Sykkel & Sport Brumunddal, på nett hos Inatur.no, eller veldig enkelt på SMS.

Slik kjøper du fiskekort på SMS:

Døgnkort:

Send FISKEKORT AMD10 til 2377 (blir belastet av din mobiloperatør). Kvitteringen du mottar er gyldig fiskekort i 24 t.

Hvordan dette gjøres finner man også på plakater langs elva.

Brumunda har i løpet av sine totale 32 km et fall på 510 meter. Vi tør hevde at Brumunda med 21 km mjøsørretførende strekning er en av norges beste ørretelver.
Brumundastammen er den mest tallrike av storørretstammene i Mjøsa og BOSFF driver aktivt kultiveringsarbeide i Brumunda.
Det er fiskefelle ved Sveum og settefiskanlegg på Fossum. Brumunda er stri og steinrik med noen få stille loner og dype høler. Den kan være en krevende elv å fiske i, men fangstrapportene viser at det er mulig å få stor fisk.

Årlig tas det fisk på 3 kg, og det kan slenge en og annen på 5-6 kg, men fisk rundt 1,5 kg er mest vanlig.


FISKEREGLER FOR BRUMUNDA:

Fiskekort selges i tidsrommet 1.mai -31. August. Fiskekort som er kjøpt 31. august gjelder kun til kl. 24.00 samme dag.

Bevegelig fiske praktiseres.

Minstemål er 25 cm.

Alt fiske er forbudt på 2 strekninger i elva, ved Sveumstreket og Spinneristreket. Se plakater langs elva.

Fangsrapport skal leveres umiddelbart etter fiskekortets utløpsdato og medfører deltakelse i trekning av 3 gavekort pålydende kr. 300,- samt et pålydene kr. 1000,- Vinnerne av gavekortene blir kontaktet direkte av Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening umiddelbart etter trekningen som foregår på BOSFF's årsmøte.

Rapportering gjøres på inatur.no eller hos Knut Bakken dersom du har kjøpt kort der.

NB! Rapport skal leveres selv om du ikke har fått fisk!


Fin kulp i Brumunda på god vannføring


Gåskvernhølen


Mausethølen