Aktivitetsplan 2018


24. APR   FISKEFORBEREDELSESMØTE.

 5.  MAI   DUGNAD (OPPMØTE PÅ FISKERLY) Kl. 09.00

12. MAI   DALADREGGEN 2018. PÅMELDING PÅ FISKERLY FRA KL. 18-20 

  1. JUNI  MJØSA ØRRETFESTIVAL 2018. BOSFF ER HOVEDARRANGØR (Ny dato grunnet flom)

  ?  JUNI SOMMERTUR. NÆRMERE INFORMASJON SENERE

23. JUNI  BOSFF ST. HANSFEST PÅ FISKERLY (INFO SENERE)

  ?  AUG   DALA MART'N (UVISS DATO OG STATUS)

 1. SEPT  TØMMING AV DAMMEN FOSSUM. OPPMØTE KL. 09.00

 3. NOV   RAKFISKLAG FOR MEDLEMMER M/PARTNER.

 6. MAR   ÅRSMØTE 2019 (FORELØPIG DATO)