Aktivitetsplan 2018

 6. MAR   ÅRSMØTE PÅ FISKERLY 2018 KL. 18:00.

21.MAR   FOREDRAG MED CATO BEKKEVOLD. 

24. APR   FISKEFORBEREDELSESMØTE.

28. APR   DUGNAD (FISKERLY OG FOSSUM).

12. MAI   DALADREGGEN 2018.

XX. MAI   MJØSA ØRRETFESTIVAL 2018.

 3. NOV   RAKFISKLAG FOR MEDLEMMER M/PARTNER.