Årets Brumundafisker og diplomfisker

Det ble i sesongen 2016 ikke meldt inn fisk fra Brumunda av noen medlemmer.

Årets Brumundafisker tildeles den i foreningen, som får den største ørreten i Brumunda i løpet av året. Statuett deles ut på påfølgende årsmøte.

1.2.3.4.

5.


6.


7.


8.


9.


10